عکاسی برای کاور آلبوم رضا رویگری

 

عکاسی از رضا رویگری Portrait Portrait